It's all about underfloor heating

NL

PRIVACYVERKLARING

MAGNUM Heating Group B.V., gevestigd aan de Stevinweg 8 4691SM Tholen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stevinweg 8
4691SM Tholen
Nederland
T +31 166 609300
E info@magnumheatinggroup.com
Website: www.magnumheatinggroup.com

Persoonlijke gegevens die we verwerken

MAGNUM Heating Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u de persoonsgegevens actief aan ons verstrekt. Een overzicht van de door ons verwerkte persoonsgegevens vindt u hieronder:

Achternaam en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
e-mailadres
IP-adres
Extra persoonlijke gegevens worden actief door u verstrekt. Bijvoorbeeld: in onze correspondentie of per telefoon
Gegevens over uw gebruik van onze website
Internet browser en apparaattype
Bankrekeningnummer
Doelstellingen van de verwerking van persoonlijke gegevens

MAGNUM Heating Group B.V. verwerkt persoonsgegevens met de volgende bedoelingen:

om onze diensten te leveren;
wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangiftes.
om u te informeren over onze diensten
Bewaren van persoonlijke gegevens

MAGNUM Heating Group B.V. verwarming slaat uw persoonlijke gegevens nooit langer op dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit betekent meestal dat persoonsgegevens tot 7 jaar na de laatste factuur die u van ons heeft ontvangen worden bewaard, wat te wijten is aan de fiscale bewaarplicht.

Het delen van persoonlijke gegevens door derden

MAGNUM Heating Group B.V. verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is om onze wederzijdse overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij hebben met alle bedrijven die uw persoonlijke gegevens voor ons verwerken overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten, die hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens garanderen. MAGNUM Heating Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gebruik van cookies of soortgelijke technieken

MAGNUM Heating Group B.V. maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de webbrowser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Gebruik van functionele cookies

Om te onthouden of u onze cookie-melding heeft afgewezen/verborgen.
Binnen het contactformulier, als onderdeel van anti-spam maatregelen.
Gebruik van analytische cookies

Om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en bezoekersacties.
Wij hebben u bij uw eerste bezoek aan uw website over deze cookies geïnformeerd. U kunt deze cookies binnen uw internetbrowser uitschakelen door uw browser hiervoor te configureren. U kunt ook alle informatie die is opgeslagen verwijderen door de instellingen van uw browser te openen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Tevens heeft u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door MAGNUM Heating Group B.V. Verder heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om een bestand met uw persoonsgegevens te ontvangen. Deze gegevens kunnen op uw verzoek ook naar een andere organisatie worden gestuurd.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of doorgifte van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van de verwerking van uw persoonsgegevens samenvatten door een e-mail te sturen naar info@cf-floorheating.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is geïnitieerd, vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Zorg ervoor dat u uw foto, MRZ (machineleesbare zone, de nummerstrook onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer censureert, om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, binnen vier weken, reageren.

MAGNUM Heating Group B.V. wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

MAGNUM Heating Group B.V. neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om deze te beschermen tegen misbruik, gegevensverlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen omvatten het volgende:

logische toegangscontrole, door het gebruik van sterke wachtwoorden en 2FA;
fysieke autorisatiemaatregelen;
organisatorische beveiligingsmaatregelen voor toegangscontrole;
beveiligde netwerkverbindingen door middel van Transport Layer Security (TLS) technologie (ook wel bekend als SSL);
vertrouwelijkheidsbeleid voor medewerkers en eventuele relevante derden;
back-ups om gegevensverlies te voorkomen;
beleid voor software-updates.
Als u merkt dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of als er tekenen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via info@magnumheatinggroup.com of +31 166 609300.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

MAGNUM Heating Group B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op https://www.magnumheatinggroup.com/privacy-statement/NL